Home

Stress

Utroligt mange mennesker i vores tid og vores kultur har store problemer med stress - både på arbejde og i det private liv.

Eksemplerne nedenfor giver et indblik i nogle forskellige former for stress.

Hvis du har problemer med stress, så kan jeg helt sikkert hjælpe dig.

Få overblik over opgaverne og tiden

I tider med en konkurrencepræget kultur, hvor arbejdet fylder meget i mange menneskers liv, er der en del mennesker, der oplever at bunkerne med opgaver vokser dem over hovedet eller at opgaverne kommer til at fylde meget mere, end de egentlig behøver.

Coachen hjælper i sådanne tilfælde dig til at få et bedre overblik over opgaverne, til at lære at strukturere din tid bedre, til at holde hovedet koldt når opgaverne bliver for meget, - eller hvad der skal til for dig i din specifikke situation.

Successer i dagligdagen

Når arbejdet bliver hårdt eller stressende, kan det være svært at identificere alle de små og store succeser i dagligdagen. Succeserne bliver glemt i stressen, fordi vi allerede er på vej mod det næste mål, den næste deadline.

Når du lærer at stoppe op og nyde en sejr, husker at sætte flueben ved boksen "job well done!", lærer at fortælle dig selv at det var godt gået - så bliver en arbejdsdag en perlerække af små succeser og sejre. Og så bliver det både lettere at komme op om morgenen - og meget lettere at se chefen i øjnene til næste udviklingssamtale.

Bliv bedre til at komme igang

Det kan være svært at komme igang med en opgave for mange af os. Vi går rundt om den, laver overspringshandlinger, surfer lidt på nettet, svarer på mails, og kommer først igang, når vi kommer op i det røde felt af frygt for, at der er nogen der opdager det - eller for at vi måske slet ikke når det.

Coachen hjælper dig til at identificere den barriere, der ligger i vejen for bare at gå igang. Der er mange måder, hvorpå du kan holde dig selv tilbage - eksempelvis angst for fiasko - og sammen med coachen lægger du en ny strategi for, hvordan du kan fjerne barrieren eller komme udover den på den bedst mulige måde.