Home

Hyppige spørgsmål

Nedenfor er der svar på nogle af de spørgsmål, som mine klienter typisk har, når de henvender sig.

Hvad skal der ske?
Hvor finder jeg min coach?
Hvad koster det?
Hvordan forbereder jeg mig bedst?
Er det noget for mig?

Har du yderligere spørgsmål eller har brug for yderligere afklaring er du velkommen til at kontakte mig direkte.

Personlig coaching - hvad skal der ske?

Coaching er en dialogform, hvor coachen stiller en række spørgsmål, der afklarer problemstillingen og ønskerne for forandring hos den coachede.

Coachingen er meget målorienteret, hvilket giver et godt drive i forhold til at skabe forandringer.

Gennem afklaring af mentale strategier og mønstre bliver det muligt at forandre dem, og hér hjælper det at have et konkret mål at arbejde hen mod.

Al coaching foregår i fortrolighed mellem coachen og den coachede - uanset om det er dig eller din arbejdsgiver, der betaler.

Coach sessionen tager en time.

Nedenfor kan du se det lokale, hvor coachingen foregår.

Hvor finder jeg min coach?

Du kan finde adresse og anvisninger på kontaktsiden hér.

Personlig coaching - hvad koster det?

En coach session koster for private 1.125,- (inkl. moms).

Hvis du vil købe et forløb på 4 coach sessioner, så koster det 4.320,- (inkl. moms).

Hvis du har en række forskellige problemer, du vil arbejde med, og derfor beslutter dig for at starte et egentligt selvudviklingsforløb hos mig, kan du købe ti coaching sessioner for 9.990,-. Det anbefaler jeg kun, hvis du har planer om at arbejde dybt og skabe store forandringer i dit liv - ellers vil 2-4 coach sessioner typisk være nok til at løse de problemer du vil arbejde med.

Hvis din kommune, virksomhed eller arbejdsgiver betaler for dig koster en session også 1.125,- (inkl. moms).

For studerende koster en session 960,- (inkl. moms).

En coach session varer en time.

For mere end 90% af mine klienter er det nok med kun en session til at løse et problem eller til at løse et konkret delproblem i en større problemstilling.

Mere end 40% af mine klienter kommer igen med yderligere problemstillinger, de gerne vil have løst. Disse problemer kan være helt uafhængige af tidligere behandlede problemstillinger eller det kan være relaterede/omkringliggende problemstillinger.

Personlig coaching - hvordan forbereder jeg mig bedst?

Der er ikke en korrekt måde at forberede sig på, og du kan komme med stor bevidsthed om dit problem eller bare med en fornemmelse af, hvad du bakser med. Når du kommer til coaching, vil jeg hjælpe dig til at præcisere hvad dit problem er, og hvad du ønsker i stedet for. Nogle af mine klienter kommer med meget præcis struktur og indsigt i egne problemstillinger, og andre kommer for at finde ud af, hvad deres problem egentlig er. Begge dele er lige gode, og uanset hvilken form det har, giver coachingen en stor indsigt og gør problemet (og løsningen) meget mere håndgribeligt.

Hvis du gerne vil forberede dig, så sæt dig ned og skriv svarene på følgende spørgsmål. Skriv svarene på et spørgsmål færdigt inden du begynder at svare på det næste.

- Hvad er dit problem eller din udfordring? Beskriv det med dine egne ord - gerne mere end 5 sætninger.
- Hvis du kun skal beskrive dit problem i een sætning - hvad er det så?
- Hvad vil du gerne have istedet for dit problem? Vær specifik - gerne mere end 5 sætninger.
- Hvis du kun skal beskrive dit ønske i een sætning - hvad er det så?

Personlig coaching - er det noget for mig?

For de fleste af mine klienter er det nok med kun en session til at løse et problem eller til at løse et konkret delproblem i en større problemstilling.

En stor del af mine klienter kommer igen med yderligere problemstillinger, de gerne vil have løst. Disse problemer kan være helt uafhængige af tidligere behandlede problemstillinger eller det kan være relaterede/omkringliggende problemstillinger.

Alle kan modtage personlig coaching. Jeg har coachet folk fra mange forskellige brancher og med alle mulige forskellige livsforløb. Typisk er det relativt ressourcestærke folk, der har problemer som de har behov for at tackle eller komme ud over, så de kan fortsætte deres personlige udvikling eller bare finde ro med sig selv i dagligdag, forhold, job og liv i øvrigt.

Læs igennem nogle af eksemplerne på coaching for at få en fornemmelse af, hvor forskellige problemstillinger, jeg arbejder med. Og husk at du er velkommen til at kontakte mig direkte for at finde ud af om coaching er noget for dig.

Jeg er ikke uddannet til at håndtere store traumer og kriser som misbrug, incest, osv., så disse problemer anbefaler jeg at du taler med en psykolog om. Ligeledes kan jeg desværre heller ikke arbejde med personer der er på nervemedicin, med mindre der er givet accept hertil fra den behandlende psykolog.

Til gengæld har jeg gode erfaringer med at arbejde med folk, der har fået deres problemer arbejdet godt igennem hos en psykolog. Når problemet er kommet godt ud fra livet, kan det være yderst givtigt at få arbejdet med alle de mentale konstruktioner, der gør det svært at komme videre med problemerne. At få defineret sig selv i positive termer og billeder giver for mange et enormt boost i forhold til at komme videre i livet.