Home

Konfliktskyhed

Har du prøvet at trække dig ud af en samtale eller diskussion, fordi du blev utilpas eller ikke kunne finde ord for dine følelser?

Konfliktskyhed manifesterer sig på vidt forskellige måder hos os, og gennem coaching kan du blive bevidst om hvordan du er konfliktsky, så du kan ændre på dette.

Nedenfor er et par eksempler.

Overfor din partner

At være konfliktsky kommer til udtryk på mange forskellige måder. Det kan være ved at bakke ud af diskussioner inden de endnu har udviklet sig til mere end en debat. Det kan være ved at eksplodere i vrede og afmagt, når problemerne har vokset sig så store at man ikke kan holde dem ud længere uden at de blive italesat.

Sammen med din coach afklarer du, hvad der skal til for at du kan tage hånd om problemerne mens de endnu er små, og hvordan du kan tage de nødvendige diskussioner uden at føle ubehag og vrede.

På jobbet

Mange oplever en angst for at fortælle deres chef om, at de ikke har det godt eller trives dårligt med bestemte opgaver eller kolleger på arbejdspladsen.

Ved at afdække problemerne sammen med en coach bliver det lettere at få et perspektiv på de muligheder og udfordringer, der ligger i en eventuel konfrontation, - så dagligdagen kan blive lettere og energien bruges på det positive i jobbet istedet for det negative.