Home

Studerende

Studerende på alle uddannelser oplever perioder med manglende overblik, et stort press, stress, angst - og tvivl i forhold til om det nu overhovedet er det rigtige studie.

Og når man så bliver færdig og ikke føler sig klædt på til arbejdsmarkedet bliver det hele oven i købet pludseligt alvor.

Både undervejs og efter studiet kan det være en virkelig god ide at få afklaret med sig selv, hvad det er der skal til for at få mest muligt ud af sig selv og studiet, ligesom det altid er guld værd at få nogle gode teknikker til at overskue stoffet, blive bedre til at modtage kritik, være tændt på den helt rigtige måde inden eksamen, osv.

Som studerende kan du få en særlig studierabat mod fremvisning af gyldigt studiekort - uanset om problemet er studierelateret eller på anden måde personligt. Se under Hyppige spørgsmål.

Vær opmærksom på at hvis du har problemer på studiet pga. sygdom eller stress/angst, så kan du i nogle tilfælde få støtte fra din kommune eller skole til coaching. Tal derfor med din socialrådgiver og/eller studievejleder, hvis du tror at du kan være berettiget til støtte.

Se også under forventninger

Eksamensstress / -angst

Der hviler et stort pres på mange op til eksamen - og uanset om eksamen "plejer" at gå godt - er det enormt befriende at få presset af skuldrene, - og bruge sin energi op til eksamen på at studere istedet for at være angst.

Coachen hjælper dig med at identificere, hvordan du bliver stresset eller angst - og hjælper dig til at blive tændt og klar til eksamen på en mere konstruktiv måde.

Svært ved at overskue materialet

NLP råder over nogle meget simple og yderst effektive værktøjer til at gøre de ting, som vi er forvirrede over, meget klare og gennemskuelige.

De fleste af disse værktøjer træner oven i købet din hjerne til at strukturere information mere effektivt, så det i fremtiden også bliver lettere for dig at overskue de ting du skal lære.

Vacuum efter studiet - hvad nu?

Står du lige på den anden side af studiet - og oplever det som et vacuum, hvor du enten har alle muligheder eller ingen - og du aner ikke dine levende råd? Eller er du i tvivl om dine kompetencer og hvilken retning du skal gå i?

I dialog med coachen kan du få afklaring dels på dine kompetencer, dels på hvilke muligheder du har - og så kan du blive afklaret i forhold til retningen i dit liv og din karriere.