Home

Forventninger

Vi skal allesammen leve op til et eller andet. Nogle skal leve op til nogle helt absurd høje forventninger eller til et uopnåeligt selvbillede. Andre føler at det er andre forventninger, de skal leve op til, så de egentligt ikke føler, at de er på vej i den rigtige retning i deres liv.

Er du en af dem, så vil det være en lettelse for dig at få gjort det klart for dig selv, hvad der driver dig og hvordan du helst ville have det i forhold til dine egne forventninger til dig selv (og andre).

Skru ned for dine forventninger - og bevar dit drive

Overraskende mange kæmper med meget høje forventninger til sig selv. Det kan give et kæmpe drive, men det giver også ofte en frustration over aldrig at kunne leve op til egne forventninger. Måske kobler andres forventninger også ind over, og hvis de ikke er de samme som ens egne, kan det virkeligt blive svært at leve op til det hele.

Sammen med din coach får du klarlagt, hvad dine forventninger er til dig selv. På den måde kan du finde ud af, om du vil ændre dem, - så du eksempelvis kan beholde dit drive og samtidig få mulighed for at kunne leve op til dine egne forventninger - bare en gang imellem.

Lev op til dine egne forventninger - ikke andres

Når andres forventninger overskygger ens egne, kan det komme til at føles som om det liv man lever, er lidt falsk eller måske slet ikke helt ens eget. Nogle gange kan det føles som om der er et voldsomt pres på en, eller som om man er på vildspor - uden at kunne definere, hvad den rigtige retning så er - eller hvordan man finder den.

Med hjælp fra en coach kan du få gjort op med andre folks forventninger til dig - og få defineret dine egne forventninger så præcist at stien foran dig kommer til at stå lysende klart.

At skulle redde verden /At gøre en forskel

For nogle er det en gave at have som mål at de vil gøre en forskel i verden, - for andre er det en hæmsko, der gør dem afmægtige med deraf følgende handlingslammelse og frustration.

I begge tilfælde kan det give en kæmpe lettelse at få afstemt sine forventninger til sig selv i forhold til dette meget store mål i livet. Coachen kan hjælpe med at fjerne det store pres, der kan komme - så det bliver en fornøjelse at arbejde hen mod sit mål.