Personlig Coaching

Har du et problem eller en udfordring i livet - og føler at du ikke selv kan gøre noget ved det? Eller at det går for langsomt...?

Måske har du prøvet at ændre på dine vaner og tankemønstre - og alligevel oplevet, at det er irriterende små skridt, du tager?

Du kan, sammen med din NLP coach, forandre hvordan du forholder dig til dine mønstre. Du kan få kastet lys over - og i den proces forandre eller helt fjerne - de mønstre, der fastholder dig i tankegange og handlinger, som du slet ikke ønsker eller føler er dig.

Du bliver af din NLP coach mødt med stor respekt og interesse, så du kan føle dig tryg i dit arbejde med dig selv og dine tanker og følelser. Læs mere om din coach's filosofi og etiske retningslinier.

På disse sider kan du læse om nogle af de almindeligt forekommende problemstillinger og udfordringer, som mine klienter typisk bakser med. Gennem eksemplerne kan du få en fornemmelse for, hvilke typer problemstillinger, du kan få hjælp til at overkomme med NLP coaching. Måske kan du genkende dig selv og dine egne udfordringer deri.

Hvis du har lyst til at prøve en coaching, så ring eller mail til mig. Så tager vi en kort snak om din problemstilling, og finder ud af om det er noget for dig at blive coachet.

Med venlig hilsen

Anders Rønnau.

--

Anders Rønnau er uddannet NLP Master Coach Practitioner og Professional Member i ADHD Coaches Organization. Han er tidligere certificeret Associate Certified Coach gennem International Coach Federation, og han har en Ph.d. i Anvendt Fysik og en Master i Produktdesign.
Anders har siden 2007 beskæftiget sig med coaching af mennesker med diagnosen ADHD og undervisning af forældre til børn med diagnosen ADHD.
Anders har siden 2012 udbudt uddannelsen ADHD Professionel, som er den eneste uddannelse i Danmark for lærere, pædagoger, hjemmevejledere og socialrådgivere målrettet coaching af børn, unge og voksne med diagnosen ADHD.
Læs mere om Anders.

--

Dette site er senest blevet opdateret den 5. marts 2015.